אמונה בעידן הספק

70.00

אין ספק בעולם כלל. רק נרטיבים חלופיים.

קטגוריה:


עיקר תכונתו של עידן הספק – שהוא מותח קו מערער תחת כל האמונות המקודשות, תחת כל האמונות שאנשים מחזיקים בהם מתוקף סמכות הרבים וסמכות הקודש. אמונות שהתקדשו והיו לדוגמה – ושעיקר עניינן הוא לא רק תוכנן אלא עצם שימור צורתן. המסורות הן קאנוניות ומפעילות אנרגיה רבה על מנת שלא להשתנות, להישאר כמות שהן – וככל שמופעל עליהן לחץ, הן משנות את צורתן הפנימית על מנת לשמר את צורתן החיצונית.