חי עולמים – מהדורה אלקטרונית

25.00

אמונת האבולוציה

קטגוריה:
יש הדוחים את האבולוציה בשם הדת.
יש הדוחים את הדת בשם האבולוציה.
אול האבולוציה היא הבסיס לכל אמונה.